Spilforslag

'Mit liv i brikker' er at alsidigt spil, der kan spilles på et utal af måder.

Her finder I inspiration til, hvordan I kan spille ‘Mit liv i brikker’.

Spilleforslagene er vejledende, og kan derfor frit tilpasses efter behov.

Find gerne selv på andre spændende spillevarianter af 'Mit liv i brikker'

Spilforslag 1: Spiller mod spiller, vendespil
Spilforslag 2: Spiller mod spiller
Spilforslag 3: Hukommelsestræning for 1 spiller
Spilforslag 4: Spiller mod spiller
Spilforslag 5: Fokus på dialog
Spilforslag 6: Fokus på aktivering, 1 aktiv person og 1 initiativtager – spil på afstand

Når I spiller, er det vigtigt at have for øje, at der kan være stor forskel på, hvor niveauet er for brugeren fra dag til dag. Tilpas derfor sværhedsgraden af spillet så alle deltagere får en god hyggestund med spillet.

Spilforslag 1 - (Se videovejledning)

Spiller mod spiller - 2 eller flere spillere

Forberedelse

 • Læg spillepladen til side.
 • Bland alle brikker sammen, fordel dem på bordet med bagsiden op

 • Der spilles et vist antal omgange, der aftales spillerne imellem inden start. F.eks. kan man vælge at spille 10 omgange ved 2 spillere. Er der flere spillere, sættes antallet af omgange ned.

Sådan spiller I

 • Ældste spiller starter med at vende tre brikker, én fra hver kategori.

 • Vendes der tre brikker, der matcher, får spilleren et stik og kan lægge stikket foran sig. Vedkommende får igen lov til at tage en tur og vende tre nye brikker.

 • Matcher de tre brikker ikke, er turen ovre og brikkerne vendes blot med bagsiden op og turen går videre til næste spiller.
 • Matcher to af de tre brikker, må man samle dem op og gemme dem, som et halvfærdigt stik. Vender en modspiller, i sin tur, den manglende brik må han stjæle stikket. Hvis spillet slutter, inden der er nogen der har stjålet stikket, får spilleren to point, for de to brikker.
 • Når alle runderne er spillet opgøres spillet ved, at alle spillere tæller hvor mange brikker de har på hånden. Vinderen er den spiller, der har flest point.

 

Dette spilforslag er det forslag med mest fokus på taktik. 

Spilforslag 2 - (Se videovejledning)

Spiller mod spiller - 2 eller flere spillere

Forberedelse

 • Start spillet ved at placere alle de sorte relationsbrikker på spillepladen.

 • Bland de resterende brikker, fordel dem på bordet med bagsiden op

 

Sådan spiller I

 • Første spiller trækker én navnebrik (hvid) og placerer denne på den korrekte relationsbrik.

 • Herefter trækker spilleren én billedbrik (grå) , hvis denne passer ovenpå et sæt, får spilleren dette stik og vinder derfor en ekstra tur

 • Er der nogle hvide brikker på spillepladen, der endnu ikke er matchet med en grå brik, skal spilleren, på sin ekstra tur, trække en grå brik. Giver dette spilleren endnu et stik, fortsætter hans tur på samme vis.

 • Får spilleren ikke dannet et stik, lægges billedbrikken retur i bunken med bagsiden op og turen går videre til næste spiller. Denne spiller fortsætter spillet ved at trække én navnebrik, placerer denne, derefter trækkes der én billedbrik, og spillet fortsættes på denne vis indtil alle stik er samlet.
 • Spillerne tæller deres stik, spilleren med flest stik vinder.

I Mit Liv i Brikker er reglerne ikke faste, de er til fri fortolkning og bare et forslag til hvordan I kan spille sammen. Spillet kan derfor varieres og tilpasses den enkelte brugers niveau.

Spilforslag 3 - (Se videovejledning)

1 person - hukommelsestræning med egne fotos

Forberedelse

 • Start spillet med tom plade

 • Vælg din startkategori

Billeder (grå brikker), eller

Relationer (sorte brikker), eller

Navne (hvide brikker)

 • Læg den valgte kategori på pladen, én brik på hvert felt

Sådan spiller I

 • Vælg så den næste kategori, og placer dem ovenpå det første lag brikker på de rette felter

 • Til sidst placeres den sidste kategori oven på de 2 forrige lag brikker, på de rette felter

Variér spillet ved f.eks at starte pladen med en blanding af billeder, navne og relationer – dette øger sværhedsgraden af spillet. Herefter skiftes i til at trække tilfældige brikker, fra bunken på bordet.

Spilforslag 4- (Se videovejledning)

Spiller mod spiller - 2 eller flere spillere

Forberedelse

 • Start spillet med tom spilleplade.
 • Bland alle brikker sammen, fordel derefter lige mange brikker til alle spillere. Da der er et ulige antal brikker i hver kategori, vil fordelingen af brikkerne ikke nødvendigvis være ens til hver spiller.

 • Er der en eller flere brikker i overskud, bruges disse som startbrikker på spillepladen. Ellers er det ældste spiller, der må starte spillet ved at lægge første brik på spillepladen.

 

Sådan spiller I

 • På skift lægges der en brik på pladen, og passer en brik ovenpå en af de brikker, som allerede ligger der, lægges den ovenpå.
 • Hvis man lægger den sidste brik, på et felt korrekt, så feltet både har et billede, en relation og et navn, så har du fået et stik, og bunken tages af pladen. 

 • Herefter må du lægge den næste brik.
 • Når den første spiller er kommet af med alle sine brikker, er spillet slut, og stikkene tælles.

Prøv også at spille sammen, hvor I skiftes til at trække en brik fra en fælles bunke på bordet, og hjælper hinanden med at få løst spillepladen korrekt.

Spilforslag 5 - (Se videovejledning)

Fokus på dialog - 2 eller flere spillere

Forberedelse

 • Start spillet med tom plade
 • Alle brikkerne vendes med bagsiden op.

 

Sådan spiller I

 • Hjælpe-spiller trækker en brik ad gangen, og stiller spørgsmål dertil, såsom:
  • Hvem er det?
  • Hvad hedder han/hun?
  • Hvad er han/hun til dig? eller hvad er du til ham/hende?
  • Hvad kommer du i tanke om når du ser ham/hende?
  • Hvad lavede du sammen med ham/hende, sidst i sås?
 • Find selv på flere spørgsmål, som motiverer til, at fortælle/sætte ord på minder og erindringer. Det vigtigste i dialogspillet er, at have samtaler om de fotos, spillet indeholder.

Hvis bruger er dårligt seende – start så med at trække navnene, og lad bruger fortælle hvad relationen er, og evt. hvordan den på billedet ser ud (fortalt ud fra erindring).

Find selv på flere spørgsmål, som motiverer til at fortælle/sætte ord på minder og erindringer. Det vigtigste i dialogspillet er at have samtaler om de fotos spillet indeholder.

Spilforslag 6 - (Se videovejledning)

Aktiveringsspil - 1 aktiv person og 1 initiativtager

Som plejepersonale eller pårørende, vil man kunne starte et spil, uden at skulle deltage fra start til slut.

Forberedelse

 • Start spillet med tom spilleplade
 • Læg navne- eller relationsbrikkerne tilfældigt på pladen fra start.

 • Lav derefter to bunker af de to sidste kategorier.

 • Giv bunken med billeder til brugeren af spillet, og bed brugeren om at hjælpe dig, med at få styr på at brikkerne bliver lagt på plads.

Sådan spiller I

 • Vis den første Billedebrik, og stil et spørgsmål dertil, f.eks:
  ‘Sikke et smukt barn, hvad er det nu det barn er til dig?’. Peg herefter på brikkerne på pladen. Lad spilleren besvare spørgsmålet, ved at lægge brikken ovenpå den matchende brik på spillepladen.

 • Herefter stiller du igen et spørgsmål og lader spilleren løse opgaven, indtil du igen kommer retur.
 • Sådan fortsættes spillet og I kan på den måde holde gang i et spil længe. 
 • Fortsæt evt. spillet med den sidste kategori brikker.

 

Supplér evt. med spørgsmål nævnt under Spilvariant 5 eller find på nogle, der passer til brikkerne og kan give brugeren mulighed for at erindre minder.